Affaldssortering

Hos Henneby Camping vil vi gerne passe på miljøet, og derfor vil vi bede jer om at sortere jeres affald i følgende kategorier.

Pap/Papir

Ja til:
Rent og tørt pap og papir
Æggebakker
Aviser

Nej til:
Pizzabakker
Mælkekarton

Jern/Metal

Ja til:
Dåser (skal trykkes sammen, inden udsmidning)

Metalrør


Glas

Ja til:
Glasflasker
Drikkeglas
Marmeladeglas (skyllet)

Husholdningsaffald

Almindelig husholdningsaffald, madaffald og andet småt brændbart.