Ansvarlighed — Verantwortlichkeit — Responsibility — Verantwoordelijkheid — Responsabilité

Ansvarlig for indholdet af Henneby Camping hjemmesiden – Verantwortlich für den Inhalt der Henneby Camping Webseiten – Responsible for the contents of the Henneby Camping web pages – Verantwoordelijk voor de inhoud van de Henneby Camping website – Responsable du contenu des pages web Henneby Camping:

Kent Mortensen
Henneby Camping
Hennebysvej 20
DK – 6854 Henne
Tlf: (+45) 75 25 51 63
Fax: (+45) 75 25 65 01
eMail: info@hennebycamping.dk

 
Henneby Camping Webmaster:

Michel Esch
c/o Henneby Camping
eMail: webmaster@hennebycamping.dk

 

Oplysning om klagemuligheder — Information über Beschwerdemöglichkeit — Information about complaints — Informatie betr. indienen van klachten — Information concernant les plaintes

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til:
1) Campingrådet, Att.: Klagenævnet, Mosedalvej 15, 2500 Valby. Du kan finde vejledning til klagemuligheder via campingraadet.dk/klager/ eller
2) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk eller
3) EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [info@hennebycamping.dk].
 
Eine Beschwerde über von uns erworbene Produkte oder Dienstleistungen kann eingereicht werden bei:
1) Campingrådet, Att.: Klagenævnet, Mosedalvej 15, 2500 Valby, Dänemark. Die Anleitung für Beschwerden können Sie finden unter campingraadet.dk/klager/ oder
2) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Dänemark. Sie können sich an das Center for Klageløsning wenden über forbrug.dk oder
3) Sie können das Online-Beschwerdeportal der Europäischen Kommission zur Einreichung einer Beschwerde benutzen. Dies ist für die Verbraucher mit Wohnsitz in einem anderen EU-Land von besonderer Bedeutung. Die Beschwerde wird eingereicht unter: http://ec.europa.eu/odr. Bei Einreichung einer Beschwerde geben Sie unsere E-Mail-adresse [info@hennebycamping.dk] an.
 
A complaint concerning a product or a service purchased from us may be submitted to:
1) Campingrådet (The Danish Camping Board) Att .: Klagenævnet, Mosedalvej 15, DK-2500 Valby, Denmark. For further information about complaints concerning campsites in Denmark go to campingraadet.dk/klager/ or
2) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning (The Danish Competition and Consumer Authority), Center for Complaint Resolutions, Carl Jacobsen Vej 35, 2500 Valby, Denmark. You can file a complaint to the Center for Complaint Resolutions via forbrug.dk or
3) The European Commission Online Dispute Resolution portal can also be used when filing a complaint. This is particularly relevant for consumers residing in an EU country. Complaints can be filed at http://ec.europa.eu/odr. When filing a complaint through the EU ODR portal you will need to enter our e-mail address [info@hennebycamping.dk].
 
Een klacht over een dienstverlening of goed die bij ons is aangeschaft, kan ingediend worden bij:
1) Campingrådet, Att.: Klagenævnet, Mosedalvej 15, 2500 Valby, Denemarken. Een handleiding voor het indienen van een klacht vindt u via campingraadet.dk/klager/ of
2) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Denemarken. U kunt uw klacht indienen bij Center for Klageløsning via forbrug.dk of
2) U kunt uw klacht indienen via het online klachtenportaal van de EU-Commissie. Dit is voornamelijk relevant voor gebruikers, wonende in een ander EU-land. Uw klacht kunt u indienen via http://ec.europa.eu/odr. Bij het indienen van uw klacht, dient u het volgende e-mailadres te vermelden: [info@hennebycamping.dk].
 
Une plainte concernant les marchandises ou services que nous vous avons fournis peut être formulée auprès de:
1) Campingrådet, Att.: Klagenævnet, Mosedalvej 15, 2500 Valby, Danemark. Les instrucions pour formuler votre plainte se trouvent sous campingraadet.dk/klager/ ou
2) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danemark. Vous pouvez contacter le Centre de règlement des litiges sous forbrug.dk ou
3) Vous pouvez utiliser le Portail de règlement en ligne des litiges de la Commission Européenne pour formuler votre plainte. Ceci est d'une importance particulière pour les consommateurs qui vivent dans un autre pays de l'UE. La plainte est formulée sous: http://ec.europa.eu/odr. Quand vous formulerez votre plainte, veuillez indiquer notre adresse [info@hennebycamping.dk].

© 2005 - 2019 Henneby Camping/ME
Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter:


                                                         

Verantwortlichkeit

Verantwortlich für den Inhalt der Henneby Camping Webseiten:

Kent Mortensen
Henneby Camping
Hennebysvej 20
DK – 6854 Henne
Tlf: (+45) 75 25 51 63
Fax: (+45) 75 25 65 01
eMail: info@hennebycamping.dk

 
Henneby Camping Webmaster:

Michel Esch
c/o Henneby Camping
eMail: webmaster@hennebycamping.dk

 

Information über Beschwerdemöglichkeit

Eine Beschwerde über von uns erworbene Produkte oder Dienstleistungen kann eingereicht werden bei:
1) Campingrådet, Att.: Klagenævnet, Mosedalvej 15, 2500 Valby, Dänemark. Die Anleitung für Beschwerden können Sie finden unter campingraadet.dk/klager/
oder

2) Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Dänemark. Sie können sich an das Center for Klageløsning wenden über forbrug.dk
oder

3) Sie können das Online-Beschwerdeportal der Europäischen Kommission zur Einreichung einer Beschwerde benutzen. Dies ist für die Verbraucher mit Wohnsitz in einem anderen EU-Land von besonderer Bedeutung. Die Beschwerde wird eingereicht unter: http://ec.europa.eu/odr. Bei Einreichung einer Beschwerde geben Sie unsere E-Mail-adresse [info@hennebycamping.dk] an.
 

                                                         
© 2005 - 2019 Henneby Camping/ME